Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Matte overalt 3
Forfattere:
(Illustratør)
(Illustratør)
(Illustratør)
ISBN:
9788252178982
Utgitt:
Utgave:
1
Verk:
Matte overalt
Trinn:
3
Matte overalt 3

Matte overalt 3
Arbeidsbok : matematikk for barnetrinnet

Matte overalt er eit læreverk i matematikk for grunnskulen. I Matte overalt er matematikk både interessant og utfordrande. Eit stort og mangfaldig oppgåveutval og gode, praktiske lærarrettleiingar gjer det lett å lage spennande og varierte opplegg utan mykje førearbeid.

Matte overalt

- formidlar matematikken gjennom situasjonar som elevane kjenner igjen
- motiverer elevane gjennom opne og utforskande oppgåver og ein fornuftig progresjon
- gjer det enkelt for læraren å planleggje og gjennomføre god, variert undervisning

Kapitla i
arbeidsboka følgjer kapitla i grunnboka. Her kan elevane i større grad arbeide individuelt etter at fagstoffet i grunnboka er gjennomgått. Arbeidsboka inneheld mange oppgåver med stor variasjon i vanskegrad.

Innhald:
Kapittel 1 Rekning med tala 0–100
Kapittel 2 Tala 0-1000
Kapittel 3 Måling
Kapittel 4 Geometri
Kapittel 5 Brøk
Kapittel 6 Mønster og symmetri
Kapittel 7 Rekning med tala 0-1000
Kapittel 8 Gonging
Kapittel 9 Areal og omkrins
Kapittel 10 Volum
Kapittel 11 Tid
Kapittel 12 Deling
Kapittel 13 Rekning
Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
209,-

Bøker i samme serie