Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Matte overalt 3
Språk
Bokmål Nynorsk
Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
259,-

Matte overalt 3
Arbeidsbok : matematikk for barnetrinnet

Matte overalt er eit læreverk i matematikk for grunnskulen. I Matte overalt er matematikk både interessant og utfordrande. Eit stort og mangfaldig oppgåveutval og gode, praktiske lærarrettleiingar gjer det lett å lage spennande og varierte opplegg utan mykje førearbeid.Matte overalt - formidlar matematikken gjennom situasjonar som elevane kjenner igjen - motiverer elevane gjennom opne og utforskande oppgåver og ein fornuftig progresjon - gjer det enkelt for læraren å planleggje og gjennomføre god, variert undervisningKapitla i arbeidsboka følgjer kapitla i grunnboka. Her kan elevane i større grad arbeide individuelt etter at fagstoffet i grunnboka er gjennomgått. Arbeidsboka inneheld mange oppgåver med stor variasjon i vanskegrad.Innhald: Kapittel 1 Rekning med tala 0–100Kapittel 2 Tala 0-1000Kapittel 3 MålingKapittel 4 GeometriKapittel 5 BrøkKapittel 6 Mønster og symmetriKapittel 7 Rekning med tala 0-1000Kapittel 8 GongingKapittel 9 Areal og omkrinsKapittel 10 VolumKapittel 11 TidKapittel 12 DelingKapittel 13 Rekning
Forfattere:
(Illustratør)
(Illustratør)
(Illustratør)
ISBN:
9788252178982
Utgitt:
Utgave:
1
Verk:
Matte overalt
Trinn:
3
Matte overalt 3