Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Før eksamen

Bøkene i Før eksamen-serien kan brukes som innføringslitteratur, til oppsummering og som fordypningslitteratur i enkelte emner. Bøkene er skrevet slik at studentene vil bli godt utrustet til å drøfte de mer utfordrende problemstillingene i emnene bøkene tar for seg. Det er lagt vekt på å forklare sammenhengene i faget, og at studentene skal lære å reflektere selvstendig.