Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
399,-

Forvaltningsrett før eksamen
Materiell og personell kompetanse

Forvaltningsrett på en solid og forståelig måte! 

Mange av de meste relevante forvaltningsrettslige emnene blir relativt kort behandlet i pensumlitteraturen og kan være vanskelige å få tak på. I denne boken går forfatterne gjennom flere av dem – blant annet legalitetsprinsippet, skillet mellom forvaltningsskjønn og lovbundne vurderinger, myndighetsmisbrukslæren, vilkårslæren, instruksjons- og delegasjonsmyndighet og ugyldighet. Saksbehandlingsreglene blir ikke behandlet i denne boken.

Temaene formidles på en enkel og forståelig måte som særlig fremhever ny forskning og de sentrale hensynene som gjør seg gjeldende. Samtidig går analysen av flere problemstillinger dypere enn i pensumslitteraturen for å gi en mer solid forståelse. Boken kan derfor brukes både som innføringslitteratur, til oppsummering, og som fordypningslitteratur i enkelte emner.

Viljar Johnsen Nerheim (født 1996) studerer juss på femte studieår, og er vitenskapelig assistent tilknyttet forskergruppen for formuerett ved UiB. Han var i 2020 redaktør i tidsskriftet Jussens Venner.

Alexander Sæthern (født 1997) studerer juss på femte studieår, og er vitenskapelig assistent ved Nordisk institutt for sjørett, UiO. Han er redaktør i tidsskriftet Jussens Venner.
Forfattere:
ISBN:
9788245035100
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
220
Verk:
Før eksamen
Forvaltningsrett før eksamen