Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Salg, service og reiseliv nettressurs lærer
Forfattere:
ISBN:
9788211039477
Utgitt:
Utgave:
1
Verk:
Salg, service og reiseliv
Trinn:
VG1
Gå til ressurs
Salg, service og reiseliv nettressurs lærer

Salg, service og reiseliv nettressurs lærer
Salg, service og reiseliv Vg1

Vg1 Salg, service og reiseliv er tilpasset fagfornyelsen. Verket består av tre bøker, én til hvert av programfagene:

  • Forretningsdrift tar for seg ulike ledd i det å drive forretning, fra kjennskap til lovverket, organisering, prissetting og økonomi og HMS til risikovurdering og beredskapsplanlegging.
  • Markedsføring og innovasjon tar for seg ulike ledd i det å selge et produkt eller tjeneste, fra kunnskap om kunder, lovverk, virkemidler og markedsplan til selve salgsprosessen.
  • Kultur og samhandling tar for seg ulike ledd i samhandlingen mellom reise- og servicemedarbeidere og kundene, fra etiske dilemmaer, kulturforskjeller og relasjonsbygging til håndtering av klager og konflikter.

Bøkene bygger på lesestrategiene elevene lærer i grunnskolen. Ingresser og bildetekster gir et godt overblikk over stoffet, og kontrollspørsmål oppmuntrer til å arbeide med teksten.

Verket har følgende digitale ressurser:
  • D-bok/Brettbok
  • Begrepsdatabase 
  • Lærerressurs med forslag til lokale læreplaner, PowerPoint-presentasjoner, aktivitetsforslag og oppgaver for arbeidspraksis

Format
Språk
Digital ressurs i salg
Antall
0,-

Bøker i samme serie