Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Flerspråklig
Format

Digital ressurs

12 md. abonnement

Digital ressurs i salg
0,-

Salg, service og reiseliv nettressurs elev
Salg, service og reiseliv Vg1

Vg1 Salg, service og reiseliv er tilpasset fagfornyelsen. Verket består av tre bøker, én til hvert av programfagene:

  • Forretningsdrift tar for seg ulike ledd i det å drive forretning, fra kjennskap til lovverket, organisering, prissetting og økonomi og HMS til risikovurdering og beredskapsplanlegging.
  • Markedsføring og innovasjon tar for seg ulike ledd i det å selge et produkt eller tjeneste, fra kunnskap om kunder, lovverk, virkemidler og markedsplan til selve salgsprosessen.
  • Kultur og samhandling tar for seg ulike ledd i samhandlingen mellom reise- og servicemedarbeidere og kundene, fra etiske dilemmaer, kulturforskjeller og relasjonsbygging til håndtering av klager og konflikter.

Bøkene bygger på lesestrategiene elevene lærer i grunnskolen. Ingresser og bildetekster gir et godt overblikk over stoffet, og kontrollspørsmål oppmuntrer til å arbeide med teksten. 

Verket har følgende digitale ressurser:
  • D-bok/Brettbok
  • Begrepsdatabase
  • Lærerressurs med forslag til lokale læreplaner, PowerPoint-presentasjoner, aktivitetsforslag og oppgaver for arbeidspraksis. 

Forfattere:
ISBN:
9788211039460
Utgitt:
Utgave:
1
Verk:
Salg, service og reiseliv
Trinn:
VG1
Salg, service og reiseliv nettressurs elev