Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål Nynorsk
Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
469,-

Forretningsdrift
Salg, service og reiseliv Vg1

Forretningsdrift er ein del av læreverket for Vg1 sal, service og reiseliv frå Fagbokforlaget.

Boka tek føre seg grunnleggjande kunnskap om organisasjonar, roller og ansvar, helse, miljø og sikkerheit, prissetjing, budsjett, rekneskap og lønsemd, vareflyt og verdikjede, risiko og beredskap.
Boka har eit eige kapittel for yrkesfagleg fordjuping.Boka er rikt illustrert, og teksten er lett å lese.

Fagbokforlagets læreverk i Vg1 sal, service og reiseliv omfattar tre bøker:
  • Forretningsdrift
  • Marknadsføring og innovasjon
  • Kultur og samhandling

Læreverket har ein nettressurs med innhald for både elev og lærar med omgrepsdatabase og aktivitetsforslag.
Forfattere:
ISBN:
9788211036926
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
200
Verk:
Salg, service og reiseliv
Trinn:
VG1
Forretningsdrift