Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Ordriket DIGITAL ELEV 3. trinn
Forfattere:
ISBN:
9788211041456
Utgitt:
Utgave:
1
Verk:
Ordriket
Trinn:
3
Ordriket DIGITAL ELEV 3. trinn

Ordriket DIGITAL ELEV 3. trinn
Norsk for barnetrinnet

Ordriket er eit prisvinnande norskverk for heile barnetrinnet. Verket legg opp til eit systematisk arbeid med dei grunnleggjande ferdigheitene, samstundes som det fremjar leselyst og leseglede. Bøkene sikrar ei rask, systematisk og oversiktleg innlæring av bokstavane. Elevane møter spennande tekstar og varierte oppgåver innanfor ulike sjangrar og med varierande vanskegrad. 

Å velje digitalt treng ikkje vere dyrt eller vanskeleg. Med DIGITAL ELEV får elevane alt dei treng for å vere aktive deltakarar i norskundervisninga. Ordriket DIGITAL ELEV er ein årleg lisens, som følgjer eleven frå eitt skoleår til det neste. Slik har klassen alltid oppdaterte bøker til undervisninga. 

Ordriket DIGITAL ELEV kan nyttast aleine eller saman med dei trykte bøkene.

Sjå også Ordriket DIGITAL LÆRAR.


I pakka får du alt dette: 

Ordriket 3A Lesebok, d-bok
Ordriket 3A Arbeidsbok, d-bok
Ordriket 3B Lesebok, d-bok
Ordriket 3B Arbeidsbok, d-bok
Ordriket Nettressurs (tilgjengeleg hausten 2020)
Format
Språk
Digital ressurs i salg
Antall
149,-

Bøker i samme serie