Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Ordriket 4A Lesebok, d-bok
Språk
Bokmål Nynorsk
Format

Digital ressurs

12 md. abonnement

Innbundet

Digital ressurs i salg
145,-

Ordriket 4A Lesebok, d-bok
Norsk for barnetrinnet

Ordriket er eit prisvinnande norskverk for heile barnetrinnet. Verket legg opp til eit systematisk arbeid med dei grunnleggande ferdigheitene, samtidig som det fremmer leselyst og leseglede.

Lesebok 4A
I denne boka følger vi Sam og Ina på ei spennande reise i tid og rom. Underveis støyter dei på historiske menneske og havnar i situasjonar som dannar utgangspunkt for samtale og undring gjennom eit tverrfagleg og variert tekstutval. 
Kvart kapittel opnar med ein introduksjon av temaet og ein lesestrategi som skal trene elevane i kritisk og analytisk lesing. Med kvart tema følger eit mangfald av tekstar i ulike sjangrar og med ulik vanskegrad henta frå den nyaste barnelitteraturen og kjende klassikarar.

Leseboka finst i trykt og digital utgåve. 
Oppgåver til tekstane finst i Arbeidsbok 4A.
Les meir på fagbokforlaget.no
Forfattere:
ISBN:
9788211038210
Utgitt:
Utgave:
1
Verk:
Ordriket
Trinn:
4
Ordriket 4A Lesebok, d-bok