Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Ordriket 3A Lesebok
Forfattere:
(Illustratør)
ISBN:
9788211034717
Utgitt:
Utgave:
2
Sider:
168
Verk:
Ordriket
Trinn:
3
Ordriket 3A Lesebok

Ordriket 3A Lesebok
Norsk for barnetrinnet

Ordriket er eit prisvinnande norskverk for heile barnetrinnet. Verket legg opp til eit systematisk arbeid med dei grunnleggjande ferdigheitene, samstundes som det fremjar leselyst og leseglede.


Lesebok 3A


I lesebøkene på 3. trinn følger vi Sam, Ina og Kanon-farfar i jakta på ein magisk skatt. Undervegs i skattejakta støyter dei på ulike menneske, dyr og utfordringar som dannar utgangspunkt for samtale og undring gjennom eit tverrfagleg og variert tekstutval. 

Kvart kapittel opnar med ein introduksjon av temaet og ein lesestrategi som skal trene elevane i kritisk og analytisk lesing. Med kvart tema følger eit mangfald av tekstar i ulike sjangrar og med ulik vanskegrad henta frå den nyaste barnelitteraturen og kjende klassikarar.


Leseboka finst også i digital utgåve. 


Oppgåver til tekstane finst i Arbeidsbok 3A.


Les meir på fagbokforlaget.noKvart kapittel er delt inn i Leseriket, Taleriket, Språkriket og Skriveriket.


Leseriket inneheld eit utval tekstar med ulik vanskegrad og sjanger. I kvart kapittel blir ein lesestrategi introdusert og øvd på. Oppgåvene er delte inn i kategoriane ord i teksten, hugse, tenkje og fordjup deg, alt etter kva for nivå i leseforståinga elevene øver.


Taleriket gjennomgår og øver munnlege ferdigheiter.


Språkriket gjennomgår grammatikk, rettskriving og språkstruktur.


Skriveriket øver inn skriveferdigheiter i ulike sjangrar.


Kvart kapittel presenterer ein skrivestrategi som er nyttig i skriveprosessen.

Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
239,-

Bøker i samme serie