Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Fag: Norsk
Trinn: 1-7
Læreplan: Fagfornyelsen - læreplan i norsk
Komponenter: Lesebøker, arbeidsbøker, lærerveiledning, nettressurs, d-bøker

Ordriket er et prisvinnende norskverk for hele barnetrinnet. Verket legger opp til et systematisk arbeid med de grunnleggende ferdighetene, samtidig som det fremmer leselyst og leseglede.

Bøkene sikrer en rask, systematisk og oversiktlig innlæring av bokstavene. Elevene møter spennende tekster og varierte oppgaver innenfor ulike sjangre og med varierende vanskegrad. Hvert av kapitlene i Ordriket er delt inn i Leseriket, Taleriket, Språkriket og Skriveriket.

Leseriket inneholder et utvalg tekster med ulik vanskegrad og sjanger. I hvert kapittel blir en lesestrategi introdusert og øvd på. Oppgavene er delt inn i kategoriene ord i teksten, huske, tenke og fordyp deg, alt etter hvilket nivå i leseforståelsen elevene øver. Taleriket gjennomgår og øver muntlige ferdigheter. Språkriket gjennomgår grammatikk, rettskriving og språkstruktur. Skriveriket øver inn skriveferdigheter i ulike sjangrer. Hvert kapittel presenterer en skrivestrategi som er nyttig i skriveprosessen.

----------------------------------------------------------------------

Denne utgaven av Ordriket er splitter ny til fagfornyelsen. 
Tidligere utgaver av Ordriket finner du HER.

Christian Bjerke er førstelektor ved Høgskolen i Østfold, avdeling for lærerutdanning. Han har utdanning som allmennlærer, og har mastergrad i nordisk, særlig norsk språk og litteratur, norskdidaktisk variant fra Universitetet i Oslo. Christian har erfaring som lærer ved både barneskole og videregående skole, og har vært involvert i Ordriket siden oppstarten i 2011.

Marit Midbøe Hagen er lærer ved Solberg skole i Asker. Hun har jobbet i over 20 år i skolen, hovedsakelig på småtrinnet. Marit har lang erfaring med den første skrive- og leseopplæringen, og hennes interesse for dette har vært et naturlig hovedfokus i Ordriket.

Gro Ulland er førstelektor ved Høgskolen på Vestlandet, fakultet for lærerutdanning, kunstfag og idrett. Hennes fagfelt er først og fremst lese- og skriveundervisning, dernest barne- og ungdomslitteratur og den litterære samtalen. Gro har lang erfaring som grunnskolelærer, og har vært involvert i Ordriket siden oppstarten i 2011.

Bøker og digitale ressurser

lukk
Velg trinn
Velg språk
Vis kun