Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Norsk nå! Lærerveiledning (2016)
Forfattere:
ISBN:
9788211021823
Utgitt:
Utgave:
2
Sider:
332
Verk:
Norsk nå!
Gå til ressurs
Norsk nå! Lærerveiledning (2016)

Norsk nå! Lærerveiledning (2016)
Nivå A1-A2, Spor 2 og 1, Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Norsk nå! (ny utgave) er et komplett nybegynnerverk i norsk for voksne innvandrere og dekker nivå A1 og A2. Den nye utgaven av Norsk nå! passer for spor 2 og spor 1 med middels til langsom progresjon. Fortsatt karakteriseres verket av bet bilderikt univers med autentiske fotografier som brukes aktivt i språkopplæringen. Det åpner for aktiv kommunikasjon tidlig i opplæringsløpet. Framstillingen er virkelighetsnær, relevant og engasjerenede for deltakerne. Verket følger en rolig og trygg progresjon med gradvis innføring av vokabular og språkfunksjoner. Norsk nå! omfatter mange og varierte oppgaver og et rikt differensieringsmateriell som passer til opplæring i sammensatte klasser. I tillegg til mange muntlige øvinger får deltakerne støtte og trening i skriftlig produksjon. Tekstene favner fra dialoger og nyttesjangre til sammenhengende tekster og dikt eller sanger.

Norsk nå! lærerveiledning inneholder en grundig pedagogisk redegjørelse for de valgene forfatterne har gjort, metodiske tips, forslag til undervisningsopplegg med hjelpeark, samt prøver til verket.

Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
619,-

Bøker i samme serie