Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
Format

Digital ressurs

12 md. abonnement

Digital ressurs i salg
629,-
inkl. mva

Norsk nå! Digital deltakerressurs (2016)
Nivå A1-A2, Spor 2 og 1, Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Norsk nå! er et komplett nybegynnerverk i norsk for voksne innvandrere og dekker nivå A1 og A2. Verket passer for spor 2 med langsom til middels progresjon. Fortsatt karakteriseres verket av bet bilderikt univers med autentiske fotografier som brukes aktivt i språkopplæringen. Det åpner for aktiv kommunikasjon tidlig i opplæringsløpet. Framstillingen er virkelighetsnær, relevant og engasjerenede for deltakerne. Verket følger en rolig og trygg progresjon med gradvis innføring av vokabular og språkfunksjoner. Norsk nå! omfatter mange og varierte oppgaver og et rikt differensieringsmateriell som passer til opplæring i sammensatte klasser. I tillegg til mange muntlige øvinger får deltakerne støtte og trening i skriftlig produksjon. Tekstene favner fra dialoger og nyttesjangre til sammenhengende tekster og dikt eller sanger.

Nettressursen til Norsk nå! består av tre deler: lærerressurs, deltakerressurs og en gratis del som ligger åpen for alle.

Deltakerressurs
Ved kjøp av deltakerressurs får du tilgang til digital utgave av tekstboka, lydboka og lytteøvingene.

Gratis
Flere hundre oppgaver til leksjonene i verket tilbys gratis på nettressursen. I tillegg får du gloseark til alle leksjonene og fasit til arbeidsbøkene uten ekstra kostnad.

Forfattere:
ISBN:
9788211021854
Utgitt:
Utgave:
2
Verk:
Norsk nå!
Norsk nå! Digital deltakerressurs (2016)