Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Flerspråklig
Format

Digital ressurs

12 md. abonnement

Digital ressurs i salg
619,-
inkl. mva

Bransjeteknikk vg2
Digitalt læremiddel i programfag vg2 bransjeteknikk

Bransjeteknikk er et av tre programfag i utdanningsprogrammet Transport og logistikk VG2. 
Faget inneholder teoretisk opplæring i personbil klasse B, grunnkurs ADR- transport av farlig gods, truck og løfteredskap. 

Det digitale læremiddelet består av: 
  • Grunnkunnskap, etter opplæringsplan, modul 1. Grunnkunnskap for førere av kraner, trucker, masseforflytningsmaskiner og diverse annet arbeidsutstyr. 
  • Spesialdel truck, etter opplæringsplan, modul 2.2. Spesialdelen omhandler sikkerhet ved truckbruk og omtale av aktuelle trucktyper. Læreplan for modul 2.2
  • Løfteredskap – G11. Modulen inneholder stropping, anhuking og signalgiving. Offshore sine retningslinjer for løfteredskap er nå også med.
  • Grunnkurs i ADR transport av farlig gods
  • Teorikurs klasse B - personbil
Disse kursene er rikt illustrerte med bilder og figurer. Hver leksjon avsluttes med arbeidsoppgaver til slutt for å sikre at eleven har lært seg det viktigste i hver leksjon.  
De er skrevet på begge måformer. 

Klasse B  og ADR-kurset har også innlest lyd.

Nettressursen har også følgende innhold som er gjeldende for hele programområdet: 
  • Illustrert begrepsdatabase som forklarer vanskelige fagbegreper
  • FIlmer om førstehjelp, HMS og psykososialt arbeidsmiljø
  • Fagartikkel om automatisering og robotiserte løsninger
  • Dokumnetasjonsverktøy
  • Nedlastbare filer som løsningsforslag til arbeidsoppgavene, powerpoint og fraktbrev til utfylling
Forfattere:
ISBN:
9788211045881
Utgitt:
Utgave:
1
Verk:
Transport og logistikk
Trinn:
VG2
Bransjeteknikk vg2