Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Fag: Transport og logistikk
Trinn: Vg2
Læreplan: Fagfornyelsen
Komponenter: Grunnbøker og arbeidsbøker på bokmål og nynorsk, heldigitalt læremiddel for Bransjeteknikk, samt noe digitalt innhold som er gratis.

Last ned en enkel bokliste i pdf her.

Programområdet Transport og logistikk tilhørte tidligere utdanningsprogrammet Service og samferdsel, men er nå flyttet til Teknologi- og industrifag.

Vg2 transport og logistikk handler om håndtering og transport av gods og personer. Programfagene skal bidra til at elevene lærer å jobbe sikkert og effektivt innenfor regelverket, og at de gjennom arbeid med ulik teknologi, verktøy og maskiner utvikler mestringsfølelse og håndlag. Programfagene skal bidra til verdiskaping og å minimere energibruken og miljøbelastningen gjennom det daglige arbeidet. Programfagene skal videre bidra til å utvikle elevenes evne til samarbeid og kommunikasjon med medelever, kunder, leverandører og kolleger.

Ny lærerplan

Den nye versjonen av læreplanen for vg2 transport og logistikk ble innført 1.8.2021.

Mens programområdet Transport og logistikk etter Kunnskapsløftet hadde to programfag på vg2-nivå:
- Bransjeteknikk
- Transport og logistikk,

har det nye programområdet tre programfag på vg2-nivået:
- Transport, logistikk og løfteoperasjoner
- Bransjelære
- Bransjeteknikk

Programfagene gir elevene kompetanse til å avlegge løyveeksamen hos Statens vegvesen.

Fagbokforlaget tilbyr lærebøker og arbeidsbøker på bokmål og nynorsk for programfagene Transport, logistikk og løfteoperasjoner og Bransjelære.

Vi har også en gratis digital ressurs som inneholder løsningsforslag til arbeidsbøkene, powerpointer, begrepsdatabase og fraktbrev til utfylling.

I tillegg utvikler vi et heldigitalt læremiddel for programfaget Bransjeteknikk.   

Dette programfaget omfatter teoretisk opplæring i truck og løfteredskap og klasse B personbil samt grunnopplæring i ADR- transport av farlig gods.

Del 1 som inneholder teoretisk opplæring i truck og løfteredskap er ferdig og ligger i salg.  Del 2 som skal inneholde grunnopplæring i ADR- transport av farlig gods, samt personbil klasse B vil bli klart til skolestart 2023. 

Gunnar Ottersen er førstelektor i logistikk ved Handelshøgskolen UIT, Norges arktiske universitet. Forfatteren har mange års bransjeerfaring fra arbeid i gods- og transportvirksomheter, dessuten mange års praksis fra undervisning innen fagområdet.

Ottesen er forfatter av bøkene Transport, logistikk og løfteoperasjoner og Bransjelære.

Den digitale ressursen til Bransjeteknikk er utviklet av Fagbokforlaget med følgende samarbeidspartnere på innholdssiden: Angerman Forlag AS, Learn trafikkskole AS og Bernhard Hauge fra Åsane trafikkskole. 

Lærebøkene tilbys også som d-bøker (digitale bøker) på både bokmål og nynorsk.
D-bøkene kan kjøpes enkeltvis eller som en digital pakke som gir tilgang til alle de vi har tilgjengelig.

I tillegg har vi utviklet en gratis nettressurs til programområdet:

https://transport.fagbokforlaget.no/

Nettressursen til Transport og logistikk VG2 inneholder følgende:
For elevene: Gratis løsningsforslag til en del av oppgavene i begge arbeidsbøkene.
For lærerne: Gratis løsningsforslag til alle oppgavene i begge arbeidsbøkene. Gratis powerpoint til begge grunnbøkene.

På samme side ligger også nettressursene til programfaget Bransjeteknikk. 

Denne ressursen  dekker opplæringsplan innen sertifisert sikkerhetsopplæring til
Modul 1 – Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser
Modul 2.2 - Truck
Modul 2.3 – Løfteredskap (G11) 

Fra høsten 2023 vil ressursen også dekke det resterende innholdet i læreplanen til Bransjeteknikk; 
Teoretisk opplæring for førerkort klasse B og grunnopplæring i transport av farlig gods. 

Tilgang til Bransjeteknikk krever eget abonnement og koster nå kr 624 kr inkl. mva.  per tilgang. 

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no eller foreta din bestilling her: Bransjeteknikk Vg2 truck og løfteredskap

For vurderingseksemplar, prøvetilganger, priser og tilbud, ta kontakt med salgs- og kundekonsulent Håkon Fanebust: hakon.fanebust@fagbokforlaget.no  Telefon: 97556656

For mer informasjon om læreverket og generelle henvendelser, ta kontakt med markedskonsulent Hilde Kristoffersen: h.kristoffersen@fagbokforlaget.no Telefon: 90696127

For spørsmål om læreverkets innhold, struktur og pedagogikk, ta kontakt med forlagsredaktør Heidi Bunæs Bang heidi.bang@fagbokforlaget.no Telefon: 97554859

Bøker og digitale ressurser

lukk
Velg trinn
Velg språk
Vis kun