Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Fag: Transport og logistikk
Trinn: Vg2
Læreplan: Fagfornyelsen
Komponenter: Grunnbøker og arbeidsbøker på bokmål og nynorsk, samt en digital ressurs som er gratis.

Last ned en enkel bokliste i pdf her.

Programområdet Transport og logistikk tilhørte tidligere utdanningsprogrammet Service og samferdsel, men er nå flyttet til Teknologi- og industrifag.

Vg2 transport og logistikk handler om håndtering og transport av gods og personer. Programfagene skal bidra til at elevene lærer å jobbe sikkert og effektivt innenfor regelverket, og at de gjennom arbeid med ulik teknologi, verktøy og maskiner utvikler mestringsfølelse og håndlag. Programfagene skal bidra til verdiskaping og å minimere energibruken og miljøbelastningen gjennom det daglige arbeidet. Programfagene skal videre bidra til å utvikle elevenes evne til samarbeid og kommunikasjon med medelever, kunder, leverandører og kolleger.

Ny lærerplan
Den nye versjonen av læreplanen for vg2 transport og logistikk ble innført 1.8.2021.

Mens programområdet Transport og logistikk etter Kunnskapsløftet hadde to programfag på vg2-nivå:
- Bransjeteknikk
- Transport og logistikk,

har det nye programområdet tre programfag på vg2-nivået:
- Transport, logistikk og løfteoperasjoner
- Bransjelære
- Bransjeteknikk

Programfagene gir elevene kompetanse til å avlegge løyveeksamen hos Statens vegvesen.

Fagbokforlaget tilbyr lærebøker og arbeidsbøker på bokmål og nynorsk for programfagene Transport, logistikk og løfteoperasjoner og Bransjelære.

Faget Bransjeteknikk inneholder teoretisk opplæring i personbil klasse B, ADR- transport av farlig gods, truck og løfteredskap. 

Fagbokforlaget utvikler et heldigitalt læremiddel som skal dekke disse temaene. 
Del 1 som inneholder teoretisk opplæring i truck og løfteredskap vil bli klart til skolestart 2022. 
Del 2 som skal inneholde grunnopplæring i ADR- transport av farlig gods, samt personbil klasse B vil bli klart til skolestart 2023. 

Gunnar Ottersen er førstelektor i logistikk ved Handelshøgskolen UIT, Norges arktiske universitet. Forfatteren har mange års bransjeerfaring fra arbeid i gods- og transportvirksomheter, dessuten mange års praksis fra undervisning innen fagområdet.

Lærebøkene tilbys også som d-bøker (digitale bøker) på både bokmål og nynorsk.
D-bøkene kan kjøpes enkeltvis eller som en digital pakke som gir tilgang til alle de vi har tilgjengelig.

I tillegg har vi utviklet en gratis nettressurs til programområdet:

https://transport.fagbokforlaget.no/

Nettressursen til Transport og logistikk VG2 inneholder følgende:
For elevene: Gratis løsningsforslag til en del av oppgavene i begge arbeidsbøkene.
For lærerne: Gratis løsningsforslag til alle oppgavene i begge arbeidsbøkene. Gratis powerpoint til begge grunnbøkene.

På samme side ligger også nettressursene til programfaget Bransjeteknikk. 

Denne ressursen  dekker opplæringsplan innen sertifisert sikkerhetsopplæring til
Modul 1 – Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser
Modul 2.2 - Truck
Modul 2.3 – Løfteredskap (G11) 

Fra høsten 2023 vil ressursen også dekke det resterende innholdet i læreplanen til Bransjeteknikk; 
Teoretisk opplæring for førerkort klasse B og grunnopplæring i transport av farlig gods. 

Tilgang til Bransjeteknikk krever eget abonnement og koster nå kr 499,- + mva. per tilgang. 

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no

For mer informasjon om læreverket og generelle henvendelser, ta kontakt med
produktsjef Heidi Bunæs Bang: heidi.bang@fagbokforlaget.no.
Telefon: 97554859.

Bøker og digitale ressurser

lukk
Velg trinn
Velg språk
Vis kun