Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Bransjelære Vg2
Språk
Bokmål Nynorsk
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
919,-

Bransjelære Vg2

Denne boka er tilpassa læreplanen i faget Bransjelære for programområdet Transport og logistikk Vg2 i den vidaregåande skulen.

Boka er også aktuell for privatistar, som lærebok i teoridelen til fagbrevet som yrkessjåfør/logistikkoperatør. Boka tek mellom anna føre seg rammevilkår ved transport- og logistikkverksemd, og dessutan leiing og økonomisk styring av slike verksemder.

Hovudemna i boka er

  • berekraftig utvikling i transport- og logistikkbransjen
  • helse, miljø og sikkerheit
  • kosthald og fysisk aktivitet for førebygging av livsstilssjukdommar
  • hovudtrekka i norsk samferdselspolitikk
  • prosedyrar ved internasjonale transportoppdrag
  • verdi- og forsyningskjeder frå produksjon til sluttbrukar og attvinning
  • prisrekning for transportoppdrag
  • krav til eit likeverdig og inkluderande arbeidsliv

Til boka er det utarbeidd ei arbeidsbok med eit rikt utval av oppgåver.

Gunnar Ottesen har dei siste åra arbeidd som førstelektor i logistikk- og kvalitetsleiing ved UiT – Noregs arktiske universitet. Forfattaren har mange års bransjeerfaring frå arbeid med person- og godstransport både frå offentleg og privat sektor.

Forfattere:
ISBN:
9788211043375
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
300
Verk:
Transport og logistikk
Trinn:
VG2
Bransjelære Vg2