Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål Nynorsk
Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
859,-

Bransjelære Vg2

Denne boka er tilpasset læreplanen i faget Bransjelære for programområdet Transport og logitikk Vg2 i den videregående skolen. Boka er også aktuell for privatister, som lærebok i teoridelen til fagbrevet som yrkessjåfør/logistikkoperatør.

Boka tar blant annet for seg rammebetingelser ved transport- og logistikkvirksomhet, samt ledelse og økonomisk styring av slike virksomheter.

Hovedemner i boka er:
  • bærekraftig utvikling i transport- og logistikkbransjen
  • helse, miljø og sikkerhet
  • næringens krav til kvalitet
  • betydningen av kosthold og fysisk aktivitet for å forebygge livsstilssykdommer
  • hovedtrekkene i norsk samferdselspolitikk
  • prosedyrer ved internasjonale transportoppdrag
  • verdi- og forsyningskjeder fra produksjon til sluttbruker og gjenvinning
  • prisberegning av transportoppdrag
  • krav til et likeverdig og inkluderende arbeidsliv

Til boka er det utarbeidet en arbeidsbok med et rikt utvalg av oppgaver.


Gunnar Ottesen har i de siste årene arbeidet som førstelektor i logistikk- og kvalitetsledelse ved UiT, Norges arktiske universitet. Forfatteren har mange års bransjeerfaring fra arbeid med person- og godstransport både fra offentlig og privat sektor.  
Forfattere:
ISBN:
9788211043368
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
300
Verk:
Transport og logistikk
Trinn:
VG2
Bransjelære Vg2