Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Weiter geht's Tekst- og arbeidsbok, d-bok
Forfattere:
ISBN:
9788211022622
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
376
Verk:
Weiter geht's (1. utgave)
Gå til ressurs
Weiter geht's Tekst- og arbeidsbok, d-bok

Weiter geht's Tekst- og arbeidsbok, d-bok
Tysk vg1 og vg2 (tysk II) : tekst- og arbeidsbok

Weiter geht's er skrevet for Tysk II, Vg1 og Vg2, på studieforberedende utdanningsprogram.

Weiter geht's er et læremiddel i tysk som møter elevene der de er, gjennom elevnære tekster og bilder. Verket blander tradisjon med moderne, aktuelle tema. Det luftige og friske designet bidrar og til å gjøre læreverket innbydende og strukturert, og letter den praktiske undervisningshverdagen.

Tekst- og arbeidsboka til
Weiter geht's er er en to-årsbok for både Vg1 og Vg2. Boken er delt inn i 19 kapitler ut fra 19 ulike tema. Her møter du et stort utvalg av faglig gode og engasjerende tekster på forskjellig nivå og i ulike sjangre, som for eksempel noveller, fagtekster, dialoger, sanger og vitser. De mange flotte og fargerike bildene i boka bygger opp under de elevnære tekstene og er med på å inspirere elevene i tyskundervisningen. Weiter geht's inneholder også et rikt utvalg av ulike typer oppgaver som fremmer de muntlige, skriftlige og kreative ferdighetene. Tanken bak oppgavene er at de skal inspirere elevene til å bruke det tyske språket i praktiske situasjoner fra første stund. Bak i boka er det et egenevalueringsskjema og ordlister i tillegg til en minigrammatikk som gir elevene en enkel innføring i de mest sentrale grammatiske tema i tysk.

Weiter geht's, d-bok er en digital utgave av papirboka. Med d-boken åpner det seg nye muligheter og den er tilpasset bruk på PC, Mac og nettbrett.

Weiter geht's, d-bok har følgende funksjonalitet:
- Innlest lyd, fra ekte tyske skuespillere
- Utheving og notater
- Slå opp i ordbøker, søkemotorer og leksikon på nett
- Lagre og skrive uthevninger og notater
- Favorittmerke sider
- Søke etter ord og fraser

Se www.fagbokforlaget.no/d-bok for mer informasjon.

Anne-Marie Schulze er cand. philol. frå Universitetet i Oslo og Christian Albrechts Universität i Kiel med fagene tysk, norsk og latin. Schulze har mange års undervisningserfaring innen voksenopplæring og fra grunn- og videregående skole. Schulze er forfatteren bak lærerboksuksessen for tysk i ungdomsskolen, Los geht s.

 

 

 

 

 

 

 <a href="http://issuu.com/detnorskesamlaget/docs/blaibok_weitergehts?mode=embed&layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Flight%2Flayout.xml&showFlipBtn=true">Bla i boka her!</a>

<a href="http://fagbokforlaget.no/?artikkelid=704">
Informasjon om kjøp og bestilling av Weiter geht's bok + fagnettsted</a>


Format
Språk
Digital ressurs i salg
Antall
289,-

Bøker i samme serie