Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Weiter geht's Tekst- og arbeidsbok, d-bok
Forfattere:
ISBN:
9788211022622
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
376
Verk:
Weiter geht's
Digital ressurs
Weiter geht's Tekst- og arbeidsbok, d-bok

Weiter geht's Tekst- og arbeidsbok, d-bok
Tysk vg1 og vg2 (tysk II) : tekst- og arbeidsbok

Weiter geht s er skrevet for Tysk II, Vg1 og Vg2, på studieforberedende utdanningsprogram.

Weiter geht s er et etterlengtet og nytt læremiddel i tysk som møter elevene der de er, gjennom elevnære tekster og bilder. Verket blander tradisjon med moderne, aktuelle tema. Det luftige og friske designet bidrar og til å gjøre læreverket innbydende og strukturert, og letter den praktiske undervisningshverdagen.

Hovedprinsipp for verket
Weiter geht s er et nytenkende læreverk i tysk, som likevel balanserer med tradisjonen i tyskundervisningen. Verket har fokus på at elevene skal tilegne seg det tyske språket på ulike måter gjennom et stort utvalg av forskjellige typer tekster, oppgaver og multimedialt innhold. Tanken er at læreverket skal være lystvekkende og gi lærer og elev ny giv i tyskundervisningen!

Komponenter
Weiter geht s består av ei kombinert tekst- og arbeidsbok med tilhørende nettsted for lærer og elev.

Tekst- og arbeidsboka til
Weiter geht s er er ei to-årsbok for både Vg1 og Vg2. Boka er delt inn i 19 kapitler ut fra 19 ulike tema. Her møter du et stort utvalg av faglig gode og engasjerende tekster på forskjellig nivå og i ulike sjangre, som for eksempel noveller, fagtekster, dialoger, sanger og vitser. De mange flotte og fargerike bildene i boka bygger opp under de elevnære tekstene og er med på å inspirere elevene i tyskundervisningen.

Weiter geht s inneholder også et rikt utvalg av ulike typer oppgaver som fremmer de muntlige, skriftlige og kreative ferdighetene. Tanken bak oppgavene er at de skal inspirere elevene til å bruke det tyske språket i praktiske situasjoner fra første stund.

Bak i boka er det et egenevalueringsskjema og ordlister i tillegg til en minigrammatikk som gir elevene en enkel innføring i de mest sentrale grammatiske tema i tysk.

Fagnettsted
Fagnettstedet til Weiter geht s er inspirerende, nært koblet opp mot boka og supplerer boka på en særs god måte. Det nyskapende fagnettstedet integrerer ulikt multimedialt innhold som bilder, videoer og lydklipp direkte i arbeidsoppgaver.

Nettstedet inneholder et oversiktlig verktøy for å øve grammatikk og ordforråd, og er en solid ressurs som bygger på oppdatert kunnskap om læring av fremmedspråk på nett.

I lærerressursen til nettstedet vil du blant annet finne fasiter, årsplaner, forslag til undervisningsopplegg og andre nyttige ressurser til læreren.

Fagnettstedet er støttet av Utdanningsdirektoratet og er tilrettelagt og tilgjengelig for alle brukergrupper.

Forfatter
Anne-Marie Schulze er cand. philol. frå Universitetet i Oslo og Christian Albrechts Universität i Kiel med fagene tysk, norsk og latin. Schulze har mange års undervisningserfaring innen voksenopplæring og fra grunn- og videregående skole.

Schulze er forfatteren bak lærerboksuksessen for tysk i ungdomsskolen, Los geht s.


Weiter geht's Tekst- og arbeidsbok, d-bok kombinerer det beste fra den tradisjonelle læreboka med mulighetene som ligger i teknologien. Bøkene er tilpasset bruk på smarte tavler, nettbrett og PC og gir helt nye muligheter for elev og lærer.

I den berikede utgaven finner du
Lyd

Weiter geht's Tekst- og arbeidsbok, d-bok har også følgende funksjonalitet:
- Utheving og notat
- Slå opp i ordbøker, søkemotorer og leksikon på nett
- Lagre og skrive ut uthevinger og notat
- Favorittmerke sider
- Søke etter ord eller fraser

 

 

 

 

 

 

 

 <a href="http://issuu.com/detnorskesamlaget/docs/blaibok_weitergehts?mode=embed&layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Flight%2Flayout.xml&showFlipBtn=true">Bla i boka her!</a>

<a href="http://fagbokforlaget.no/?artikkelid=704">
Informasjon om kjøp og bestilling av Weiter geht's bok + fagnettsted</a>


Bøker i samme serie