Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Weiter geht's Tekst- og arbeidsbok, d-bok
Forfattere:
ISBN:
9788211035127
Utgitt:
Utgave:
2
Sider:
384
Verk:
Weiter geht's
Trinn:
VG1, VG2
Weiter geht's Tekst- og arbeidsbok, d-bok

Weiter geht's Tekst- og arbeidsbok, d-bok
Tysk Vg1 og Vg2 (tysk II)

Nye Weiter geht’s revidert etter fagfornyelsen 2020, fokuserer på at elevene skal kunne uttrykke egne ønsker, meninger og følelser, samt lære å samhandle om dagligdagse temaer. Elevene møter et moderne tysk språk, med et aktualisert innhold som følger kjerneelementene i fagfornyelsen. 


Strukturen i verket er laget for å stimulere til økt ordforråd: Det er et rikt utvalg av gloser til alle tekster, egne gloselister samt at mange av bildene i boka inneholder gloser og fraser som hjelper eleven med å forstå hvordan ord brukes i ulike kontekster. Elevene inspireres til muntlig bruk av språket fra dag én, gjennom ulike typer oppgaver. 


En kombinasjon av autentiske og tilrettelagte tekster gir god variasjon i vanskelighetsgraden. I tillegg kan elevene jobbe videre med kulturelle uttrykksformer knyttet til blant annet: omgangsformer, tradisjoner og skikker, musikk, kunst og litteratur. 


De ulike oppgaveformene oppfordrer elevene til å bruke og videreutvikle egne strategier for lesing, skriving, lytting, tale, samhandling, ord- og grammatikklæring.


Format
Språk
Digital ressurs i salg
Antall
149,-

Bøker i samme serie