Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Fag: Tysk 2
Trinn: Vg1-Vg2. Studieforberedende utdanningsprogram
Læreplan: Kunnskapsløftet. Følger revidert læreplan.
Komponenter: Lærebok (toårsbok), fagnettsted og d-bok (digital bok)

Om Weiter geht’s
Weiter geht’s er læreverk i tysk som møter elevene der de er gjennom elevnære tekster og bilder. Verket har fokus på at elevene skal tilegne seg det tyske språket på ulike måter gjennom et stort utvalg av forskjellige typer tekster, oppgaver og multimedialt innhold. Weiter geht's skal lette den praktiske undervisningshverdagen og gi lærer og elev ny giv i tyskundervisningen! Endelig finnes det et tyskverk som fremstiller Tyskland slik unge tyskere opplever Tyskland.

Hvorfor velge Weiter geht’s?
Weiter geht’s:

  • Inspirerer elevene til å bruke det tyske språket fra første stund
  • Har elevnære og engasjerende tekster og bilder
  • Er nyskapende og komplett fagnettsted
  • Letter den praktiske undervisningshverdagen
  • Har et rikt utvalg av ulike typer oppgaver
  • Er tilpasset alle brukergrupper
  • Er et nytenkende læreverk som likevel balanserer med tradisjonen i tyskundervisningen
  • Består av kombinert tekst- og arbeidsbok for Vg1 og Vg2 og et fantastisk fagnettsted

Anne-Marie Schulze er cand. philol. fra Universitetet i Oslo og Christian Albrechts Universität i Kiel med tysk, norsk og latin i fagkretsen. Hun underviser i tysk og norsk på Kristelig Gymnasium i Oslo. Anne-Marie er en erfaren lærer og kursholder, og har skrevet flere læreverk for grunnskole og videregående skole, blant annet Los geht’s (tysk 8.-10.trinn), Servus! (tysk 1 Vg1-Vg2), Skriv bedre tysk! (skrivehjelp og minigrammatikk for elever) og Intertekst (norsk Vg1-Vg3).

Fagnettsted
Fagnettstedet til Weiter geht’s integrerer ulikt multimedialt innhold som bilder, videoer og lydklipp direkte i arbeidsoppgaver. Nettstedet inneholder et oversiktlig verktøy for å øve grammatikk og ordforråd, og er en solid ressurs som bygger på oppdatert kunnskap om læring av fremmedspråk på nett. I lærerressursen til nettstedet finner du blant annet fasiter, årsplaner, forslag til undervisningsopplegg og andre nyttige ressurser til læreren. Fagnettstedet er støttet av Utdanningsdirektoratet og er tilrettelagt og tilgjengelig for alle brukergrupper.

d-bok (digital bok)
Til Weiter geht’s finnes det en d-bok. Alle tekstene i boken er innlest av tyske skuespillere og kan lett spilles av på den enkelte PC eller i klasserommet.
I elevens egne d-bok kan de blant annet ta notater, markere tekst og slå opp ord i ordbok. Denne d-boka er personlig, og alle notater lagres hos den enkelte.

Vurderingseksemplar
Vi sender gjerne vurderingseksemplar av læreverket, og kan også komme til skolen for å gi en innføring i boka og de digitale ressursene. For å få tilsendt vurderingseksemplar eller avtale skolebesøk, ta kontakt med markedsavdelingen: undervisning@fagbokforlaget.no

Tilgang digital bok
Ønsker du å kjøpe eller få prøvetilgang for å vurdere læreverkets digitale bok, ta kontakt med vår digitalavdeling: digitalt@fagbokforlaget.no

Skolebesøk og andre henvendelser
For mer informasjon om læreverket, skolebesøk og generelle henvendelser, ta kontakt med markedskonsulent Hilde Kristoffersen: h.kristoffersen@fagbokforlaget.no Tlf: 90696127

Informasjon om læreverkets innhold
For spørsmål om læreverkets innhold, struktur og pedagogikk, ta kontakt med redaktør Kjetil Sjølie: kjetil.sjolie@fagbokforlaget.no Tlf: 97057441   

Følg Tyskrommet på Facebook og som blogg! Her legger vi ut morsomme klipp, bilder, tekster, leker, filmanbefalinger og andre tips til tyskundervisningen. Tyskrommet er i hovedsak for lærere som underviser i tysk, men også for andre som er interessert i tysk språk og kultur.

Facebook: https://www.facebook.com/Tyskrommet

Blogg: https://tyskrommet.wordpress.com/

Bøker og digitale ressurser

lukk
Velg trinn
Velg språk
Vis kun