Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Nøkler til Norge passer for voksne innvandrere som følger norskundervisningen på spor 2 og 3, nivå B1. Nøkler til Norge viderefører den kommunikative undervisningsmetoden som Ny i Norge bygger på, og har samme struktur.

Målet med verket er å gi kursdeltakerne gode språklige ferdigheter, samtidig som de får en grundig innføring i norsk kultur og samfunn. Deltakerne møter dialoger med språkfunksjoner, sammenhengende tekster, samfunnskunnskapsstoff, grammatikk og ord og uttrykk. Verket er illustrert i farger med foto og tegninger.

Komponenter: Tekstbok, arbeidsbok, lærerveiledning, lærer-CD, ordlister.

Gølin Kaurin Nilsen har arbeidet med undervisning i norsk som andrespråk siden 1991 og er forfatter av læreverk som Norsk nå!, Mer norsk, Klart det! ogPå nivå. Nilsen har deltatt i nasjonalt læreplanarbeid og har inngående kunnskap om Rammeverket (UDIR 2011). Nå arbeider hun ved Universitetet i Stavanger der hun holder på med en doktorgrad innenfor norsk som andrespråk. 

For mer informasjon om læreverket, ta kontakt med Håkon Fanebust: hakon.fanebust@fagbokforlaget.no.

Bøker og digitale ressurser

lukk
Velg trinn
Velg språk
Vis kun