Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Fag: Norsk som andrespråk
Trinn: Spor 2 og 3, nivå A1-A2
Læreplan: Følger Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere fra 2012
Komponenter: Tekstbok, arbeidsbok, Lydbok på CD, Øvinger i lytteforståelse (Bok+CD), Ordlister, Lærerveiledning, Lærer-CD, Nettressurser for deltaker og lærer, Digital bok

Om Ny i Norge

Ny i Norge er det mestselgende læreverket i norsk som andrespråk gjennom tidene. Serien er et komplett og heldekkende læreverk som dekker begynneropplæringen i norsk. Verket bygger på en kommunikativ undervisningsmodell der en parallelt arbeider med funksjoner, grammatikk og uttale. Læreverket passer for deltakere på spor 2 og 3 og dekker målene i læreplanen på nivå A1 og A2.

Hvorfor velge Ny i Norge?

• Nye tekster i tråd med gjeldende læreplan
• Jevn og fornuftig progresjon
• Bygger godt opp om A2-nivået
• Moderne persongalleri og tematikk
• Nytt, friskt uttrykk med nye bilder, illustrasjoner og design
• Rikt utvalg av lyttemateriale
• Ordlister på mange språk
• Gratis nettressurs

Gølin Kaurin Nilsen er forfatter, foredragsholder og lærer ved Johannes læringssenter i Stavanger. Hun har lang undervisningserfaring innen språkopplæring for minoritetsspråklige og har utgitt flere læreverk, blant annet Norsk nå!, Mer norsk og Klart det!

Gerd Manne var en av de mest framstående pedagogene innenfor norsk som andrespråk. Hun var tidlig ute med å undervise innvandrere, først i Uppsala i Sverige på 70-tallet og senere i Norge. Hun har utgitt en rekke lærebøker, undervist og bygget opp Avdeling for norsk som andrespråk ved Universitetet i Bergen. Med det mestselgende læreverket Ny i Norge har tusenvis av fremmedspråklige i Norge og i utlandet lært norsk. Gerd Manne gikk bort i 2001.

Fagnettsted
Ny i Norge har en omfattende gratis nettressurs med fagstoff for deltakeren. Nettressursen består av ulike interaktive oppgaver knyttet til leksjonene i tekstboka.

Lærerressurs: Lærerens nettrettressurs inneholder Lærerveiledningen i digital bok, Lærer-CDen, hele Øvinger i lytteforståelse med lydfiler, samt mange ekstraoppgaver.

Nettadresse: nyinorge.portfolio.no

d-bok (digital bok)
Til Ny i Norge finnes også en digital bok. D-boka er en innholdsberiket utgave av studieboka i papir. I d-boka kan man ta notater, markere tekst, slå opp ord i ordbok, og tekstene er innlest.
              

Vurderingseksemplar og skolebesøk
Vi sender gjerne vurderingseksemplar av læreverket, og kan også komme til skolen for å gi en innføring i boka og de digitale ressursene. For å få tilsendt vurderingseksemplar eller avtale skolebesøk, ta kontakt med markedsavdelingen: marked@fagbokforlaget.no

Digital tilgang og andre henvendelser
Ønsker du å kjøpe verket, få prøvetilgang for å vurdere læreverkets nettressurs eller trenger brukerstøtte, ta kontakt med Håkon Fanebust: hakon.fanebust@fagbokforlaget.no

Bøker og digitale ressurser

lukk
Velg trinn
Velg språk
Vis kun