Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

På nivå er et nyskapende og moderne grammatikkverk for innlærere av norsk som andrespråk som passer for både ungdom og voksne. Verket består av to grammatikkbøker A1-A2 og B1-B2, fire arbeidsbøker (én arbeidsbok til hvert nivå) og en nettressurs. På nivå er sporuavhengig og kan brukes av innlærere som behersker det latinske alfabetet, enten som en styrking av undervisningen eller som selvstudium.

Bøkene er rikt illustrert for å vise hvordan grammatikk gir innhold til språket i ulike situasjoner, og forklaringene er bundet sammen gjennom fortellingen om Frida og Even og familiene deres. På nivå inneholder også en seksjon om arbeid med ulike teksttyper, med et rikt utvalg av eksempler på tekster som er aktuelle på de ulike nivåene A1, A2, B1 og B2. Denne delen gjennomgår hva som kjennetegner tekstene når det gjelder sammenbinding, vokabular og grammatikk.  På nivå kombinerer oversikt over grammatiske kategorier med tydelige og selvforklarende eksempler på hvordan kategoriene brukes. Ved å kombinere produktivt og reseptivt arbeid med grammatikk og ved å forankre arbeidet tematisk og bruke gjenkjennelige situasjoner og nivåtilpasset vokabular, blir arbeidet med grammatikk relevant, nyttig og variert. 

Nettressursen med lydfiler til arbeidsbøkene kommer februar 2020. 

Gølin Kaurin Nilsen har arbeidet med undervisning i norsk som andrespråk siden 1991 og er forfatter av læreverk som Norsk nå!, Mer norsk og Klart det!. Nilsen har deltatt i nasjonalt læreplanarbeid og har inngående kunnskap om Rammeverket (UDIR 2011). Nå arbeider hun ved Universitetet i Stavanger der hun holder på med en doktorgrad innenfor norsk som andrespråk. 

Informasjon om læreverket og skolebesøk
For mer informasjon om læreverket eller avtale om skolebesøk, ta kontakt med markedskonsulent Stine Bach: stine.bach@fagbokforlaget.no
Tlf: 97556686

Informasjon om læreverkets innhold
For spørsmål om læreverkets innhold, struktur og pedagogikk, ta kontakt med redaktør Tove Schmidt Galaaen: tove.schmidt.galaaen@fagbokforlaget.no 
Tlf: 97057406

Produkter