Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Å studere-serien består av lett tilgjengelige innføringsbøker skrevet av engasjerte og dyktige formidlere.
Bøkene gir studentene det første overblikket som er så viktig for å få en god start på et studium.

Her finner du informasjon om bøkene som allerede er utgitt og kommende titler.
Om du er foreleser og ønsker å se nærmere på noen av bøkene med tanke på undervisningen, bestill gjerne vurderingseksemplar.

Hvis du selv har en bokidé som du tror kan bli en Å studere-tittel, nøl ikke med å ta kontakt.

Utgitt 2023:
Å studere litteratur 
Å studere utvikling av andrespråk 
Å studere EU 
Å studere historie 

Utgis første kvartal 2024:
Å studere politisk atferd
Å studere arbeidsmiljø
Å studere globale samfunnsutfordringer
Å studere arbeidsliv og velferdsstat

Titler under utvikling:
Å studere adaptasjonar | Per Esben Myren-Svelstad
Å studere arbeidsliv og velferdsstat | Anniken Hagelund
Å studere arbeidsmiljø | Ingvild Sagberg
Å studere argumentasjon | Kjersti Maria Rongen Breivega
Å studere bærekraftig byutvikling | Håvard Haarstad og Anne-Kathrine Vabø
Å studere digital kompetanse | Vegard Frantzen og Daniel Schofield
Å studere filosofi | Einar Duenger Bøhn
Å studere globale samfunnsutfordringer | Lise Rakner
Å studere Ibsen | Aasta Marie Bjorvand Bjørkøy, Mads Claudi og Janicke Stensvaag Kaasa
Å studere kjønn og politikk | Jana Belschner og Ragnhild Muriaas
Å studere klimapolitikk | Endre Meyer Tvinnereim
Å studere medier og kommunikasjon | Kjetil Rødje
Å studere norskdidaktikk | Marte Blikstad-Balas
Å studere politikkutforming | Stine Hesstvedt og Guri Rosén
Å studere politisk atferd | Toril Aalberg og Anders Todal Jenssen
Å studere politisk teori | Dag Einar Thorsen
Å studere samfunnsøkonomi for ikke-økonomer | Camilla Bakken Øvald
Å studere sosial ulikskap | Johs. Hjelbrekke
Å studere sosiologi | Arnfinn Haagensen Midtbøen
Å studere spill | Espen Aarseth
Å studere statsvitenskap | Carl Henrik Knutsen, Sirianne Dahlum, Magnus B. Rasmussen og Tore Wig
Å studere teologi | Carl Petter Opsah

Hvis du selv har en bokidé som du tror kan bli en Å studere-tittel, nøl ikke med å ta kontakt.

Kristin Eliassen
Hovedredaktør Å studere
kristin.eliassen@fagbokforlaget.no
Telefon: 970 54 413