Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
kommer Å studere utvikling av andrespråk
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
Forventes utgitt 07.03.2023
449,-

Å studere utvikling av andrespråk

Kunnskap om utvikling av andrespråk er svært viktig i en verden med høy mobilitet, hvor stadig flere mennesker har behov for å lære nye språk. Denne boka forklarer hvordan utvikling av andrespråk skiller seg fra annen språkutvikling, hva som kjennetegner denne språkutviklingen over tid, og hvordan man kan analysere språket til innlærerne. 

Denne kunnskapen er nødvendig for å kunne følge med på språkutviklingen hos barn, unge og voksne som lærer et andrespråk, og for å vite hvordan man kan støtte den på best mulig måte. Boka gir også en oversikt over sentrale teoretiske tilnærminger til andrespråksutvikling. 

Ann-Kristin Helland Gujord er professor i norsk som andrespråk ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier, Universitetet i Bergen.

Se flere utgitte og planlagte bøker i Å studere-serien her.
Forfattere:
ISBN:
9788245037371
Utgitt:
Utgave:
1
Å studere utvikling av andrespråk