Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
kommer Å studere utvikling av andrespråk
Språk
Flerspråklig
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
Forventes utgitt 25.04.2023
469,-

Å studere utvikling av andrespråk

Kunnskap om utvikling av andrespråk er svært viktig i en verden med høy mobilitet, hvor stadig flere mennesker har behov for å lære nye språk. 

Denne boka forklarer hvordan utvikling av andre-språk skiller seg fra annen språkutvikling, hva som kjennetegner denne språkutviklingen over tid, og hvordan man kan analysere språket til innlærerne. Denne kunnskapen er nødvendig for å kunne følge med på språkutviklingen hos barn, unge og voksne som lærer et andrespråk, og for å vite hvordan man kan støtte den på best mulig måte. Boka gir også en oversikt over sentrale teoretiske tilnær-minger til andrespråksutvikling.

Ann-Kristin Helland Gujord er professor i norsk som andrespråk ved Institutt for lingvistiske, lit-terære og estetiske studier, Universitetet i Bergen.

Se flere utgitte og planlagte bøker i Å studere-serien her.
Forfattere:
ISBN:
9788245037371
Utgitt:
Utgave:
1
Verk:
Å studere
Å studere utvikling av andrespråk