Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
Format

Heftet

På lager - sendes nå
189,-

Ti kjennetegn på god undervisning
Videregående opplæring

Resultatene av PISA-undersøkelsene har skapt fokus på kunnskapsnivået til norske elever. For å kunne heve kunnskapsnivået blant elevene må kvaliteten på undervisningen styrkes. For å kunne styrke kvaliteten på undervisningen må man vite mer presist om hva god undervisning er. 


Resultatet av et forskningsprosjekt i Tyskland (Oldenburg) viser at det er mulig på et empirisk, faktaorientert grunnlag å peke på didaktiske elementer som øker kvaliteten på undervisningen og dermed fremmer elevenes læreprosess og faglige kunnskaper.  Forskerne viser til disse resultatene blant annet ved å presentere «Ti kjennetegn på god undervisning». Disse kjennetegnene samsvarer med annen forskning som hevder at god undervisning handler om lærerens relasjonelle kompetanse, fagkompetanse og ledelseskompetanse. 

Dette heftet fokuserer på hva som kjennetegner god undervisning: 
· relasjonen mellom lærer og elev 
· hvordan vi kan skape en tydelig og effektiv struktur på undervisningen 
· hvordan vi kan tilrettelegge for og lede gode læringsprosesser 
· variert undervisning 
· underveisvurdering 
· sammenheng mellom mål, innhold og arbeidsmåter 
· regelmessig bruk av tilbakemelding 
· klare forventninger til elevenes prestasjoner og kontroll av disse 

De ti kjennetegnene hjelper læreren og instruktøren/veilederen til å se på sterke og svake sider ved sin egen undervisning. I tillegg kan kjennetegnene være utgangspunkt for de samtalene skoleledere og bedrifter har med team, enkeltlærere og veiledere/instruktører. 

Heftet er rettet mot videregående opplæring, og er en revidert utgave av et tilsvarende hefte for grunnskolen. 

Forfattere:
ISBN:
9788278417997
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
80
Ti kjennetegn på god undervisning