Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Grete Sevje

Grete Sevje er pedagogisk konsulent og kursholder for BroAschehoug. Grete har lang erfaring som lærer på ungdomstrinnet, har undervist i pedagogikk og fagdidaktikk ved Institutt for lærerutvikling og skoleutvikling (ILS) ved Universitetet i Oslo, og har skrevet flere lærebøker.

Bøker av Grete Sevje