Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Trine Gustafson

Trine Gustafson er daglig leder av BroAschehoug. Trine har tidligere arbeidet både som lærer og skoleleder, og har en master i utdanningsledelse. Hun har vært prosjektleder for Kunnskapsløftet – fra ord til handling, en statlig satsing som skulle sette flere skoler i stand til å forbedre læring og læringsmiljø.

Bøker av Trine Gustafson