Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål Nynorsk
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
859,-

Tømrarboka
vg2 tømrar / vg3 tømrarfaget

Dette læreverket dekkjer den nye læreplanen for vg2 og vg3 tømrarfaget etter fagfornyinga. Tømrarboka tar sikte på å gi eleven og læraren ei god innføring i faget og skape forståing for kor komplekst tømrarfaget er, men utan å verke overveldande. Læreverket består av trykt bok og nettressurs. 

Tømrarboka tekkjer temaa konstruksjonar og klimaskal, vindauge, dører og innvendig arbeid og dessutan materialeigenskapar, varmeisolering og tetting. Boka tar også for seg kjerneelementa i læreplanen og dei tverrfaglege temaa er godt belyste og innarbeidd i fagteksten. Fagstoffet er rikt illustrert og det er lagt vekt på å gi gode døme gjennom bilete og figurar. 

Lars-Christian Tryger Danielsen har svennebrev i tømrarfaget og er utdanna yrkesfaglærar ved OsloMet. Til dagleg jobbar han ved Bjertnes vidaregåande skole. Tryger Danielsen har brei erfaring frå tømrarbransjen. 

Lars Einar Falao har mesterbrev og 25 års praktisk erfaring i tømrarfaget. Han har ei mastergrad i yrkespedagogikk frå OsloMet og har 20 års erfaring som yrkesfagslærar. Til dagleg jobbar han som yrkesfaglærar ved Nesbru vidaregåande skole og som lektor ved yrkesfaglærarutdanninga ved OsloMet.

Begge forfattarane jobbar ut i frå ei praktisk pedagogisk tilnærming og målet er å gje elevane læringsglede.
Forfattere:
ISBN:
9788211045812
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
320
Verk:
Tømrer
Trinn:
VG2, VG3
Tømrarboka