Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Fag: Tømrer
Trinn: vg2/vg3
Læreplan: Fagfornyelsen
Komponenter: Lærebok, digital bok og nettressurs

Dette læreverket dekker den nye læreplanen for Tømrerfaget vg2 og vg3 etter fagfornyelsen. Tømrerboka tar sikte på å gi eleven og læreren en god innføring i faget og skape forståelse for tømrerfagets kompleksitet, uten å virke overveldende. Læreverket består av en trykt bok samt nettressurs.

Tømrerboka dekker tema konstruksjoner og klimaskall, vinduer, dører og innvendig arbeid, samt materialegenskaper varmeisolering og tetting. Tømrerboka tar også for seg kjerneelementene i læreplanen til vg3 innen de samme temaene. Boka er rikt illustrert, og det er lagt vekt på å gi gode eksempler gjennom bilder og figurer.

Tømrerboka nettressurs er et godt supplement til læreboka og sammen utgjør disse et læremiddel som sikrer at opplæringen kan varieres både i klasserom, verksteder, lærebedrifter og ved selvstudier. 

Nettressursen består av:
• Begrepsdatabase
• Yrkesoppgaver som er knyttet til Byggforskserien fra SINTEF og læreboka
• Bygningsinformasjonsmodell (BIM) med tilknyttede oppgaver
• Dokumentasjonsverktøy
• Video om grunnleggende HMS i arbeidslivet

Lars-Christian Tryger Danielsen
Har svennebrev i tømrerfaget og er utdannet yrkesfaglærer ved Oslo MET. Til daglig jobber han ved Bjertnes VGS i Nittedal. Med bred erfaring fra tømrerbransjen og fra byggevarehandel kombinert med en iver for å skape læringsglede hos elevene har Lars-Christian bidratt stort inn i bokprosjektet Tømrerboka. Han var initiativtager til å skrive denne tømrerboka.

Lars Einar Falao
Har mesterbrev i tømrerfaget og en mastergrad i yrkespedagogikk fra Oslo MET. Til daglig jobber han både på Nesbru VGS som byggfaglærer og på Oslo MET som lektor ved Yrkesfaglærerutdanningen. Lars-Einar er tidligere fotballspiller og brenner for bærekraftig utvikling og for å skape læringsglede gjennom en praktisk pedagogisk tilnærming

Bøker og digitale ressurser

lukk
Velg trinn
Velg språk
Vis kun