Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
Format

E-bok

Heftet

E-bok i salg / nedlastbar / les info først
219,-

Snart førsteklassing, e-bok
Med sosial kompetanse i ranselen

Femåringene i barnehagen skal snart bli førsteklassinger!

Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver vektlegger stimulering av sosial kompetanse i barnehagen. Men hvordan skal barnehagen egentlig gjøre dette? Er ikke dette ferdigheter som kommer av seg selv når barna er i samspill med hverandre?

Sosial kompetanse er komplisert og beror på mange delferdigheter, for eksempel evnen til å hevde seg selv og evnen til å forstå og ta hensyn til andres følelser og opplevelser. Likevel er det ikke nok at barna behersker de ulike delferdighetene i sosial kompetanse. De må også evne å finne den gode balansen mellom dem slik at de både kan ivareta seg selv og andre barn i sosiale situasjoner. 

I denne boken drøftes de ulike elementene i sosial kompetanse, og det gis forslag til aktiviteter for å stimulere disse. Gode voksne rollemodeller som veileder barna i dagligdagse situasjoner hjelper barna til positiv sosial samhandling i barnehagen.

Sammen med heftet følger 16 kort. Kortene viser bilder av barns følelsesuttrykk og samspillssituasjoner, og brukes i samtaler med førskolebarna.
Forfattere:
ISBN:
9788245040449
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
48
Snart førsteklassing, e-bok