Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Ingunn Størksen

Ingunn Størksen

Ingunn Størksen Ingunn Størksen er utdannet psykolog, og er professor i pedagogisk psykologi ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning (Læringsmiljøsenteret) ved Universitetet i Stavanger (UiS). Hun har blant annet forsket på barns reaksjoner etter samlivsbrudd, overgang mellom barnehage og skole, og barns trivsel, læring og utvikling i barnehagen.

Hun har vært leder for flere forsknings- og utviklingsprosjektene finansiert av Norges Forskningsråd og har publisert en rekke forskningsartikler, bøker, bokkapitler og presentasjoner til praksisfeltet. I sitt arbeid har hun utviklet flere materiell for barnehager og barnehagelærerutdanninger i tett samarbeid med praksisfeltet.
De senere årene har Størksen jobbet med forsknings-prosjektene Skoleklar, Agderprosjektet, Lekbasert læring, og SELMA (https://www.uis. no/nb/selma). SELMA har som mål å utvikle og forske på tiltak for å støtte opp om barns sosiale og emosjonelle læring og utvikling i barnehagen.

Bøker av Ingunn Størksen