Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Svanaug Lunde

Svanaug Lunde

Svanaug Lunde er utdannet pedagog og har lang erfaring fra barnehagefeltet. Hun har master i spesialpedagogikk og arbeider som universitetslektor ved Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Lunde underviser og deltar i ulike utviklings- og forskningsprosjekter. Hun har vært med på å utvikle materiell, litteratur og nettbaserte filmressurser rettet mot barnehager og SFO. Lunde har bred erfaring fra formidlingsarbeid til praksisfeltet.

Bøker av Svanaug Lunde