Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
Format

Digital ressurs

12 md. abonnement

Heftet

Digital ressurs i salg
399,-

Mot målet A2 Ferdighetsbok, d-bok
Nivå A1-A2, Spor 2 og 3, Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Mot målet er et læreverk i norsk som andrespråk for voksne innvandrere. Verket er utviklet for opplæring på spor 2 og 3 med middels til rask progresjon og dekker nivåene A1 og A2 etter Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Mot målet behandler alle domenene i læreplanen, og det er lagt særlig vekt på arbeidslivsdomenet.Mot målet har metodisk ankerfeste i språkpermmetodikken. Oppgaver og øvelser er spesielt utviklet for å bygge opp en språklig kompetanse som er nødvendig for å bestå norskprøve 1 og 2.Læreverket består av:• Ferdighetsbok A1 • Ferdighetsbok A2 • Øvinger i lytteforståelse (bok)• Lærer-cd-er• Lærerveiledning• Nettressurs: www.fagbokforlaget.no/motmalet med ferdighetsoppgaver, grammatikk, lydbok og ordlister på flere språk
Forfattere:
ISBN:
9788211020611
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
303
Verk:
Mot målet
Mot målet A2 Ferdighetsbok, d-bok