Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
Format

Digital ressurs

12 md. abonnement

Heftet

Digital ressurs i salg
399,-

Mot målet A1 Ferdighetsbok, d-bok
Nivå A1-A2, Spor 2 og 3, Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Mot målet er et læreverk i norsk som andrespråk for voksne innvandrere. Verket er utviklet for opplæring på spor 2 og 3 med middels til rask progresjon og dekker nivåene A1 og A2 etter Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Mot målet behandler alle domenene i læreplanen, og det er lagt særlig vekt på arbeidslivsdomenet.

Mot målet har metodisk ankerfeste i språkpermmetodikken. Oppgaver og øvelser er spesielt utviklet for å bygge opp en språklig kompetanse som er nødvendig for å bestå norskprøve 1 og 2.

Læreverket består av:
Ferdighetsbok A1
Ferdighetsbok A2
Øvinger i lytteforståelse (bok)
Lærer-cd-er
Lærerveiledning
Nettressurs: www.fagbokforlaget.no/motmalet med ferdighetsoppgaver, grammatikk, lydbok og ordlister på flere språk

Mot målet A1 Ferdighetsbok, d-bok kombinerer det beste fra den tradisjonelle læreboka med mulighetene som ligger i teknologien. Bøkene er tilpasset bruk på smarte tavler, nettbrett og PC og gir helt nye muligheter for elev og lærer.

I den berikede utgaven finner du
Lydbok

Mot målet A1 Ferdighetsbok, d-bok
har også følgende funksjonalitet:

- Utheving og notat
- Slå opp i ordbøker, søkemotorer og leksikon på nett
- Lagre og skrive ut uthevinger og notat
- Favorittmerke sider
- Søke etter ord eller fraser

Forfattere:
ISBN:
9788211020604
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
280
Verk:
Mot målet
Mot målet A1 Ferdighetsbok, d-bok