Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
Format

Digital ressurs

12 md. abonnement

Digital ressurs i salg
329,-
inkl. mva

Mot målet Nettressurs
Nivå A1-A2, Spor 2 og 3, Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Mot målet Nettressurs omfatter tekster og oppgaver, lydbok og digitale ordlister. Oppgavedatabasen er nært knyttet til ferdighetsbøkene. Etter hvert sjekkpunkt i ferdighetsdelene vises det til nettressursen, der deltakerne finner flere språkhandlingsoppgaver i de samme ferdighetene og på samme nivå, men innen forskjellige emner.

I nettressursen finnes også ekstra grammatikkoppgaver. De følger samme oppbygning som minigrammatikken.

Tekstene i ferdighetsbøkene finnes som digital lydbok og kan brukes for å trene uttale og lytteforståelse både på ordnivå, setningsnivå og tekstnivå. Ord og uttrykk brukt i verket er oversatt til de vanligste innvandrerspråkene og inngår i vår digitale orddatabase.

Mot målet er et læreverk i norsk som andrespråk for voksne innvandrere. Verket er utviklet for opplæring på spor 2 og 3 med middels til rask progresjon og dekker nivåene A1 og A2 etter Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere.

Mot målet læreverk består av:
- Ferdighetsbok A1 
- Ferdighetsbok A2 
- Øvinger i lytteforståelse (bok)
- Lærer-cd-er
- Lærerveiledning
- Mot målet nettressurs med ferdighetsoppgaver, grammatikk, lydbok og ordlister på flere språk


Camilla Flom og Ola Ryen Søberg har lang undervisningserfaring innen opplæring av norsk som andrespråk for voksne innvandrere. Begge har jobbet som sensorer for norsk språktest og er instruktører i språkpermmetodikk for Vox. Både Søberg og Flom er lektorer med norsk og pedagogikk i fagkretsen.

Forfattere:
ISBN:
9788211013705
Utgitt:
Utgave:
1
Verk:
Mot målet
Mot målet Nettressurs