Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
kommer Kultur og kommunikasjon
Språk
Bokmål Nynorsk
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
799,-
Forventes utgitt 10.12.2024

Vi åpner for forhåndskjøp 180 dager før planlagt utgivelsesdato.

Kultur og kommunikasjon
Sal og reiseliv vg2

Kultur og kommunikasjon er ein del av læreverket for vg2 sal og reiseliv frå Fagbokforlaget og dekker kompetansemåla i programfaget kultur og kommunikasjon.

Gjennom teori og praktiske døme presenterer boka yrkesretta kunnskap om kommunikasjon og kulturell påverknad, service- og vertskapsrolla, opplevingar basert på norsk og samisk kultur og natur, nettverk og yrkesetikk, konflikt- og nødsituasjonar, beredskapsplanar og førstehjelp, og system for kundeoppfølging.

Til kapitla er det «Bruk det du kan»-oppgåver, repetisjonsspørsmål, samandrag og praksisretta yrkesoppgåver.

Innlæringa av fagomgrep blir støtta av ei eiga omgrepsliste, og registeret med stikkord gjer boka lett å finne fram i.

Fagbokforlaget sitt læreverk for vg2 sal og reiseliv består av tre bøker og ein nettressurs med innhald både for elev og lærar:
  • Forretningsdrift
  • Innovasjon og marknadsføring
  • Kultur og kommunikasjon
  • Sal og reiseliv vg2 nettressurs

Forfattere:
ISBN:
9788211047755
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
300
Verk:
Salg og reiseliv
Trinn:
VG2
Kultur og kommunikasjon