Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Fag: Salg og reiseliv
Trinn: vg2
Læreplan: Fagfornyelsen 
Komponenter: Salg og reiseliv vg2 nettressurs og lærebøkene Forretningsdrift, Innovasjon og markedsføring og Kultur og kommunikasjon

Salg og reiseliv vg2 nettressurs er et digitalt læreverk som dekker hele læreplanen for vg2 sal og reiseliv (SRL02-01). Nettressursen tar for seg hvert av de tre programfagene og belyser temaene gjennom:

  • Fagartikler
  • Bruk det du kan – spørsmål underveis i arbeidet
  • Hva kan du nå? – repetisjonsspørsmål
  • Undervisningsvideoer
  • Yrkesoppgaver – større arbeidsoppgaver som gir elevene mulighet til å fordype seg i fagstoffet
  • Ressurser – maler til bruk i arbeidet, vurderingsskjemaer mm.
  • Begrepsforklaringer – disse finnes også i en egen begrepsdatabase
  • Til lærer – tips til læreren med forslag til vurderingskriterier mm.


Lærebøkene vil dekke kompetansemålene i sitt programfag.

Bjørn Hallvard Grinde er lektor i undervisningsvitenskap og har undervist i salg, service og sikkerhetsfag siden 2012 ved Nordahl Grieg og Stend videregående skoler. Han har mange års erfaring som servicemedarbeider ved Bergen lufthavn Flesland.

Ingvill Kalvik er lektor med tilleggsutdanning ved Bodø videregående skole. Hun har undervist i salg, service og reiselivsfag på alle nivåer siden 2007, og holder kurs for praksiskandidater som skal ta fagbrev. Hun underviser også i markedsføring og ledelse, psykologi og reiseliv og språk på studiespesialiserende program. Hun har fagbrev i reiselivsfaget og i salgsfaget, og har mange års erfaring fra salgs- og reiselivsyrker. Hun har skrevet nettboka Reiseliv sammen med Odd Roar Lange.

Mats Joakim Grindheim er lektor med tilleggsutdanning ved Krokeide videregående skole. Han underviser i programfag ved salg og reiseliv. Han er utdannet siviløkonom og har jobbet med markedsføring, økonomi, HR og etterlevelse av lovverk innenfor bank, kommune, logistikk og servering.

Tormod Egeland jobber som adjunkt med tilleggsutdanning, og underviser i fellesfag på yrkesfag ved Stend videregående skole. Han har mange års erfaring fra service- og sikkerhetsbransjene, blant annet som barsjef og vekter i Bergen.

Christine Bar er daglig leder i AOF Opplæringskontor og underviser i ulike emner for oppdragsgivere. Hun har en bachelor som yrkesfaglærer på utdanningsprogrammet Salg, service og reiseliv, og en master i pedagogikk med tema kunnskapsutvikling og læring i arbeidslivet. I tillegg har hun fagbrev i kontor- og administrasjonsfaget og salgsfaget. Christine var læreplankoordinator i fagfornyelsen for utdanningsprogrammet salg, service og reiseliv.

Bøker og digitale ressurser

lukk
Velg trinn
Velg språk
Vis kun