Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
kommer Forretningsdrift
Språk
Bokmål Nynorsk
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
799,-
Forventes utgitt 29.10.2024

Vi åpner for forhåndskjøp 180 dager før planlagt utgivelsesdato.

Forretningsdrift
Sal og reiseliv vg2

Forretningsdrift er ein del av læreverket for vg2 sal og reiseliv frå Fagbokforlaget og dekker kompetansemåla i programfaget forretningsdrift.

Gjennom teori og praktiske døme presenterer boka yrkesretta kunnskap om rekruttering og yrkesfellesskap, prisstrategiar og berekning av lønsemd, berekraft i verdikjeda og reiselivet, forretningsmodellar og forretningsplanar, og svinn og regelverk.

Til kapitla er det «Bruk det du kan»-oppgåver, repetisjonsspørsmål, samandrag og praksisretta yrkesoppgåver.

Innlæringa av fagomgrep blir støtta av ei eiga omgrepsliste, og registeret med stikkord gjer boka lett å finne fram i.

Fagbokforlaget sitt læreverk for vg2 sal og reiseliv består av tre bøker og ein nettressurs med innhald både for elev og lærar:
  • Forretningsdrift
  • Innovasjon og marknadsføring
  • Kultur og kommunikasjon
  • Sal og reiseliv vg2 nettressurs

Forfattere:
ISBN:
9788211047700
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
300
Verk:
Salg og reiseliv
Trinn:
VG2
Forretningsdrift