Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Format

Digital ressurs

12 md. abonnement

Innbundet

Digital ressurs i salg
319,-

Kosmos Interaktiv 9, d-bok
Samfunnsfag for ungdomstrinnet

Kosmos 9 inneholder samfunnsfagets hovedområder - geografi, historie og samfunnskunnskap - i ei og samme bok. Lærestoffet presenteres som en oppdagelsesreise med spennende oppgaver og aktiviteter. Hvert kapittel begynner med en ingress som forteller hva kapitelet handler om, og som aktiviserer elevens forkunnskaper. Oppgavesettene er todelte. En del fokuserer på innholdskontroll, mens den andre delen oppfordrer eleven til å tenke selv og finne svar utenfor læreboka. Individuell fordypning, samtale, varierte arbeidsoppgaver og bruk av IKT er en viktig del av undervisningsopplegget.

Kosmos 9, d-bok er ein digital utgåve av papirboka. Med d-boken opnar det seg nye moglegheiter og den er tilpassa bruk på PC, Mac og nettbrett.

Kosmos 9, d-bok har følgjande funksjonalitet:
- Utheving og notatar
- Slå opp i ordbøker, søkemotorar og leksikon på nett
- Lagre og skrive ut uthevingar og notat
- Favorittmerke sider
- Søkje etter ord eller frasar

Sjå www.fagbokforlaget.no/d-bok for meir informasjon.

Forfattere:
ISBN:
9788211019295
Utgitt:
Utgave:
2
Verk:
Kosmos
Kosmos Interaktiv 9, d-bok