Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål Nynorsk
Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
859,-

Kosmos 9 elevbok
Samfunnsfag ved ungdomskoletrinnet

Kosmos 8-10
Kosmos samler fagene geografi, historie og samfunnskunnskap i én og samme bok. Dette gjør faget oversiktlig, lett tilgjengelig, tverrfaglig og prisgunstig. Kosmos har et nytt og tidsriktig design, og kommer med flotte illustrasjoner, gode tekster og varierte oppgaver og aktiviteter.

Hvert kapittel begynner med en ingress som forteller hva kapitlet handler om, og som aktiviserer forkunnskaper. Rikt tekstmateriale legger et godt grunnlag for å arbeide med stoffet. Oppgavesettet er todelt: én del fokuserer på innholdskontroll, mens den andre delen oppfordrer elevene til å tenke selv og finne svar utenfor læreboka. Individuell fordypning, samtale, varierte arbeidsoppgaver og bruk av teknologi er en viktig del
av undervisningsopplegget. Kosmos fokuserer på elevenes ulike forutsetninger for å lære, og lettlestbøkene er derfor et naturlig supplement.


Kosmos 9 elevbok

Geografi:
Natur- og kulturlandskapet i lokalsamfunnet, ressursproblematikk, maten på landjorda, maten i havet, energispørsmål

Historie:
Norsk historie fra 1814-1945, samenes historie, imperialisme og kolonier, første verdenskrig, mellomkrigstida, andre verdenskrig

Samfunnskunnskap:
Forbrukerlære / lov og rett, kriminalitet, ANT, entreprenørskap / arbeidsliv, politiske institusjoner sammenligning av to land

Kosmos 8-10 består av:
- Elevbok
- Elevbok lettlest
- Digital elevbok
- Lydbok
- Ressursperm for læreren
- Kosmos Utforskeren
- Nettsted


Forfattere:
ISBN:
9788211007568
Utgitt:
Utgave:
2
Sider:
304
Verk:
Kosmos
Trinn:
9
Kosmos 9 elevbok