Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
Format

Innbundet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
859,-

Kosmos 9 elevbok - lettlest
Samfunnsfag for ungdomstrinnet

Kosmos 8-10
Kosmos samler fagene geografi, historie og samfunnskunnskap i én og samme bok. Dette gjør faget oversiktlig, lett tilgjengelig, tverrfaglig og prisgunstig. Kosmos har et nytt og tidsriktig design, og kommer med flotte illustrasjoner, gode tekster og varierte oppgaver og aktiviteter.

Hvert kapittel begynner med en ingress som forteller hva kapitlet handler om, og som aktiviserer forkunnskaper. Rikt tekstmateriale legger et godt grunnlag for å arbeide med stoffet. Oppgavesettet er todelt: én del fokuserer på innholdskontroll, mens den andre delen oppfordrer elevene til å tenke selv og finne svar utenfor læreboka. Individuell fordypning, samtale, varierte arbeidsoppgaver og bruk av teknologi er en viktig del
av undervisningsopplegget. Kosmos fokuserer på elevenes ulike forutsetninger for å lære, og lettlestbøkene er derfor et naturlig supplement.

Kosmos 9 elevbok
Geografi:
Natur- og kulturlandskapet i lokalsamfunnet, ressursproblematikk, maten på landjorda, maten i havet, energispørsmål

Historie:
Norsk historie fra 1814-1945, samenes historie, imperialisme og kolonier, første verdenskrig, mellomkrigstida, andre verdenskrig

Samfunnskunnskap:
Forbrukerlære / lov og rett, kriminalitet, ANT, entreprenørskap / arbeidsliv, politiske institusjoner sammenligning av to land

Kosmos lettlest
Kosmos lettlest er en differensieringsbok for lese- og skrivesvake elever.
(Kosmos lettlest finnes kun som bokmålsutgave.)
Teksten er tilrettelagt, vanskelige begreper er utelatt, og skriften er forstørret. Oppgavene er også tilrettelagt. Layoutmessig følger lettlestutgaven normalutgaven side for side. Det vil si at alle overskrifter, tekster, bilder og bildetekster er å finne på samme sted i begge bøker. Kosmos lettlest passer også godt for fremmedspråklige elever.

Kosmos 8-10 består av:
- Elevbok
- Elevbok lettlest
- Digital elevbok
- Lydbok
- Ressursperm for læreren
- Kosmos Utforskeren
- NettstedForfattere:
ISBN:
9788211007575
Utgitt:
Utgave:
2
Sider:
308
Verk:
Kosmos
Trinn:
9
Kosmos 9 elevbok - lettlest