Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Kommunikasjon og samhandling, Brettbok
Språk
Flerspråklig
Format

Digital ressurs

12 md. abonnement

Digital ressurs i salg
204,-

Kommunikasjon og samhandling, Brettbok
Apotekteknikk vg3

Kommunikasjon og samhandling er ett av de tre programfagene i den videregående utdanningen
for apotekteknikere. Som apotektekniker vil du hver dag møte ulike kunder med helt forskjellige
ønsker og behov, som alle vil stille krav til din evne til å kommunisere og til å formidle informasjon.
Du vil også møte andre fagpersoner, både i og utenfor apoteket, som du skal samhandle med på
en positiv og konstruktiv måte.
I denne boka vil du finne eksempler på forskjellige kunder som du vil kunne møte i apoteket,
og du finner kommentarer og forslag til hvordan du kan kommunisere med dem. Her finner du
også stoff om arbeidsmiljø, fellesskap og konflikthåndtering. Et helt kapittel beskriver ulike
kundesituasjoner hvor du kan øve deg - alene eller sammen med andre. I det siste kapitlet i boka
er de forskjellige temaene i selvvalget behandlet i form av engelskoppgaver.

Boka er delt inn i sju kapitler:
  • Forholdet til kunder, kolleger og andre fagpersoner
  • Apotekteknikerens rolle i apoteket
  • Kundens rettigheter - våre plikter
  • Konflikthåndtering
  • Kundesituasjoner i apoteket
  • Engelsk i apoteket

Forfatterne:
Gunn Habberstad er reseptarfarmasøyt (bachelor i farmasi) med tilleggsutdanning i praktisk
pedagogikk og har lang erfaring som lærer i apotekteknikk og fra arbeid i apotek, også som
informasjonsfarmasøyt. Hun arbeider ved apotekteknikkutdanningen ved Ås vgs og i apotek.

Ingvild Forbord Fiksdal er reseptarfarmasøyt (bachelor i farmasi) med tilleggsutdanning i
praktisk pedagogikk. Hun arbeider ved apotekteknikkutdanningen ved Åsane vgs og var leder i læreplangruppen i Kunnskapsløftet for programområdet apotekteknikk.

Wenche Haakedal er apotektekniker, har mer enn 30 års yrkeserfaring og er ansatt ved Apotek 1 Arken i Bergen. 
Forfattere:
ISBN:
9788241207556
Utgitt:
Utgave:
2
Sider:
188
Trinn:
VG3
Kommunikasjon og samhandling, Brettbok