Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Fag: Apotekteknikk
Trinn: Vg3 yrkesfaglig opplæring
Læreplan: Kunnskapsløftet.
Komponenter: Fire lærebøker og fagnettsted

Apotekteknikk er et praksisnært læreverk som dekker kompetansemålene som skal til for å oppnå yrkeskompetanse innen apotekteknikk. Denne 2. utgaven av verket har blitt oppdatert for å imøtekomme ny og moderne teknologi som brukes i dagens apoteker, som for eksempel elektronisk resept. I tillegg inneholder bøkene nye oppgaver og forbedrede stikkordregistre slik at bøkene skal være enda mer anvendelige både i undervisningen og hjemme. Vi har også et omfattende fagnettsted som kan brukes til å utfylle bøkene:

https://apotek.vgs.fagbokforlaget.no/

På nettsiden kan du se innholdsfortegnelsen til bøkene og finne ut mer om verket.

Fagnettstedet tilbyr:

  • Læreplan
  • Bokmålsversjon av nynorsk-kapitler
  • Kapitteltester og andre oppgaver
  • Ferdiglagde Kahoot-oppgaver
  • Filmer om yrkesutøvelse
  • Animerte presentasjoner om blant annet farmakodynamikk og tablettformulering
  • Lenker til relevante lover

Ingvild Forbord Fiksdal er reseptarfarmasøyt (bachelor i farmasi) med tilleggsutdanning i praktisk pedagogikk og har lang erfaring fra arbeid i apotek, også som informasjons-farmasøyt. Hun arbeider ved apotekutdanningen ved Åsane vgs og var leder i læreplangruppen i Kunnskapsløftet for programområdet apotekteknikk.

Gunn Habberstad er reseptarfarmasøyt (bachelor i farmasi) med tilleggsutdanning i praktisk pedagogikk og har lang erfaring som lærer ved apotekteknikk og fra apotek, også som informasjonsfarmasøyt. Hun arbeider ved apotekteknikkutdanningen ved Ås vgs og i apotek.

Wenche Haakedal er apotektekniker, og har mer enn 30 års yrkeserfaring og er ansatt ved Apotek1 Arken i Bergen. Hun er involvert lokalt og sentralt i Farmasiforbundet, og hun var med i styringsgruppa for NAFs etterutdanningskurs Ev@ og i læreplangruppene i Kunnskapsløftet for helseservicefag Vg2 og apotektek.

Bøker og digitale ressurser

lukk
Velg trinn
Velg språk
Vis kun