Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
Format

Digital ressurs

12 md. abonnement

Digital ressurs i salg
85,-

Junior Scoop 4 Textbook (revidert), d-bok
Engelsk for barnetrinnet

Junior Scoop er eit engelskverk for 1. til 4. klasse. Her møter elevane det første framandspråket gjennom leik og aktivitet - og ikkje minst humor. Med lytting, herming, spel, song, leik og annan aktivitet tek barna opp grunnleggjande frasar, ord og uttrykk.

Junior Scoop 4 Textbook legg vekt på samspelet mellom lærar og elev og gir struktur til innlæring av nye ord og uttrykk.

I
Junior Scoop 4 Textbook finn ein ulike sjangrar som fakta, dialogar, dikt og songar i tillegg til utdrag frå kjend barnelitteratur frå engelsktalande land. Boka legg opp til mykje arbeid med å lese og forstå tekstar. Elevane skal forstå ut i frå samanhengen meir enn å forstå kvart enkelt ord. Dette er i tråd med nasjonale prøver. Elevane kan trene på å finne meiningsberande element i tekstane dei les, slik at dei forstår hovudinnhaldet.

 Junior Scoop 4 Textbook (revidert), d-bok er en digital utgave av papirboka. Med d-boken åpner det seg nye muligheter og den er tilpasset bruk på PC, Mac og nettbrett.

Junior Scoop 4 Textbook (revidert), d-bokhar følgende funksjonalitet:
- Lyd
- Utheving og notater
- Slå opp i ordbøker, søkemotorer og leksikon på nett
- Lagre og skrive uthevninger og notater
- Favorittmerke sider
- Søke etter ord og fraser

Se www.fagbokforlaget.no/d-bok for mer informasjon.

Forfattere:
ISBN:
9788211018243
Utgitt:
Utgave:
1
Verk:
Junior Scoop
Trinn:
4
Junior Scoop 4 Textbook (revidert), d-bok