Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
Format

Digital ressurs

12 md. abonnement

Digital ressurs i salg
59,-

Junior Scoop 1-2 Workbook (revidert), d-bok
Engelsk for barnetrinnet

Språk er kommunikasjon. Junior Scoop 1-2 Workbook legger vekt på samspill mellom lærer og elev og gir struktur til innlæring av nye ord og uttrykk. Ord og uttrykk som elevene lærer, tas med videre og integreres i nye temaer. Elevene får holdt ved like det de allerede har lært, samtidig som de lærer nytt. Når ordforrådet og følelsen for språket øker, blir det stadig enklere for elevene å kommunisere på engelsk.

Differensieringen er integrert i hver enkelt oppgave.

Boka dekker kompetansemålene i læreplanen for Kunnskapsløftet 2006 og er oppdatert i henhold til Kunnskapsløftets læreplanjusteringer i 2013.

Junior Scoop 1-2 Workbook, d-bok er en digital utgave av papirboka. Med d-boken åpner det seg nye muligheter og den er tilpasset bruk på PC, Mac og nettbrett.

Junior Scoop 1-2 Workbook, d-bok har følgende funksjonalitet:
- Utheving og notater
- Slå opp i ordbøker, søkemotorer og leksikon på nett
- Lagre og skrive uthevninger og notater
- Favorittmerke sider
- Søke etter ord og fraser
- Interaktive oppgaver
- Lyd

Se www.fagbokforlaget.no/d-bok for mer informasjon.


Forfattere:
ISBN:
9788211017925
Utgitt:
Utgave:
1
Verk:
Junior Scoop
Junior Scoop 1-2 Workbook (revidert), d-bok