Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Flerspråklig
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
185,-

Junior Scoop 1-2 Workbook (revidert)
Engelsk for barnetrinnet

Språk er kommunikasjon. Junior Scoop 1-2 Workbook legger vekt på samspill mellom lærer og elev og gir struktur til innlæring av nye ord og uttrykk. Ord og uttrykk som elevene lærer, tas med videre og integreres i nye temaer. Elevene får holdt ved like det de allerede har lært, samtidig som de lærer nytt. Når ordforrådet og følelsen for språket øker, blir det stadig enklere for elevene å kommunisere på engelsk.

Differensieringen er integrert i hver enkelt oppgave.

Boka dekker kompetansemålene i læreplanen for Kunnskapsløftet 2006 og er oppdatert i henhold til Kunnskapsløftets læreplanjusteringer i 2013.

Junior Scoop 1-2 har disse komponentene:
- Workbook
- Workbook, digital utgave
- Teacher s Guide
- CD
- Flashcards

Forfattere:
(Illustratør)
ISBN:
9788211017833
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
56
Verk:
Junior Scoop
Trinn:
1
Junior Scoop 1-2 Workbook (revidert)