Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Jeg kan lesebok A2, d-bok
Forfattere:
ISBN:
9788211026538
Utgitt:
Utgave:
1
Verk:
Jeg kan
Jeg kan lesebok A2, d-bok

Jeg kan lesebok A2, d-bok
Nivå 1, Spor 1, Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Jeg kan er et læreverk på spor 1. Læreverket er bygget på språkpermmetodikk og den europeiske rammeverket for språklæring. 

Gjennom arbeid med lærestoffet i Jeg kan synliggjøres deltakerens læring og læringsbehov, og deltakeren vil derfor ansvarliggjøres og motiveres til ytterligere språklæring.
Format
Språk
Digital ressurs i salg
Antall
199,-

Bøker i samme serie