Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
Format

Heftet

På lager - sendes nå
389,-

Jeg kan arbeidsbok A2
Nivå A2, Spor 1, Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Hvorfor velge Jeg kan?
  • Motiverer eleven til aktiv deltakelse i læringen
  • Tilrettelagt i språk, skrift og uttrykk
  • Elevens egne erfaringer og perspektiv står sentralt
  • Muntlig fokus, hverdagsspråk og autentisk materiale
Jeg kan er et læreverk på spor 1 som dekker målene i Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere (2012) på nivå A1 og A2. Jeg kan har først og fremst et muntlig fokus, og inneholder mange eksempler på hverdagsspråk og autentisk materiale. Dette legger til rette for at elevene umiddelbart kan nyttiggjøre seg det de lærer i klasserommet i egen hverdag.

Jeg kan arbeidsbok A2 gir elevene mange lærerike og aktiviserende oppgaver å arbeide med til hvert kapittel i Jeg kan lesebok A2. Oppgavene kan brukes både i klasserommet og på egen hånd, og tar for seg vokabular, grammatikk og praktisk språkbruk. Det oppmuntres også til å bruke en egen skrivebok. På den omfattende nettressursen kan både lærere og elever finne mye materiale og mengder av aktiviteter og oppgaver. Gjennom arbeidet med lærestoffet blir elevene i tillegg bedre rustet til å ta norskprøven.

Jeg kan består av
  • Lesebok A1 og A2
  • Arbeidsbok A1 og A2
  • Lytteøvinger på nett
  • Rikholdig nettressurs for elever og lærer
Forfattere:
ISBN:
9788211026231
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
256
Verk:
Jeg kan
Jeg kan arbeidsbok A2