Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Fag: Norsk som andrespråk
Trinn: Spor 1, A1 og A2
Læreplan: Følger læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere fra 2012
Komponenter: Lesebok A1, Lesebok A2, Arbeidsbok A1, Arbeidsbok A2, Nettressurs for deltaker og lærer med oppgaver, lytteøvinger, lydstoff og mye annet. 

Gleder du deg til Jeg kan blir klar eller har spørsmål om komponenter i salg? Ta kontakt med stine.bach@fagbokforlaget.no, så holder vi deg oppdatert. 

Om verket

Jeg kan er et begynnerverk på spor 1 som dekker målene i Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere (2012) på nivå A1 og A2. Jeg kan er et innholdsrikt læreverk som har fokus på hverdagsspråk og muntlig norsk. Læreverket legger til rette for at elevene umiddelbart kan nyttiggjøre seg det de lærer i klasserommet i egen hverdag. Verket er et spennende og nyskapende alternativ for deltakere med lite lese- og skriveerfaring, eller for voksne som har lært å skrive og lese på et annet alfabet enn det latinske. Deltakernes egne erfaringer står sentralt i arbeidet med temaene fra læreplanen. 

Hvorfor velge Jeg kan?

- Motiverer deltakeren til aktiv deltakelse i læringen
- Tilrettelagt i språk, skrift og uttrykk
- Deltakerens egne erfaringer og perspektiv står sentralt
- Muntlig fokus, hverdagsspråk og autentisk materiale

 

Ragnhild Andreassen har mange års erfaring som lærer i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Hun er spesielt engasjert i tilpasset opplæring på spor 1, og blir brukt som faglig rådgiver og mentor i integreringsarbeid på nasjonalt nivå. 

For mer informasjon om læreverket og generelle henvendelser, ta kontakt med markedskonsulent Stine Bach: stine.bach@fagbokforlaget.no Telefon: 975 56 686