Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Hverdagsnorsk
Forfattere:
ISBN:
9788211025760
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
94
Hverdagsnorsk

Hverdagsnorsk
Grunnkurs i norsk språk

Hverdagsnorsk - Grunnkurs i norsk språk er en praktisk lærebok for innvandrere som nylig har kommet til Norge.

Boka passer for norsktrening og innledende språkopplæring i regi av mottak, frivillighet eller voksenopplæringssentre. Den egner seg også for innvandrere som lærer seg grunnleggende norsk og praktisk kommunikasjon på egen hånd.

Boka dekker kommunikasjonsbehovene den første tiden i Norge og legger til rette for å praktisere språket i hverdagssituasjoner. Den legger et godt grunnlag for videre språkopplæring. De fire første kapitlene tar for seg presentasjon, daglige gjøremål, arbeidsliv og lokalmiljø. Det femte kapitlet gir kortfattet og nyttig informasjon om Norge og norsk kultur. I boka finnes det også en bildeordliste og tips til lærer eller norsktrener.

Boka omfatter også gratis lydbok og nettressurs samt lydstøtte på arabisk, somali, tigrinja og dari.

Få oversikt over innholdet her.